IMAGEN 16409528 2
  • Lamentem el gir radical dels quatre grups polítics, tombant la Declaració aprovada per consens fa tres dies.
  • Aprofitem per a demanar major serietat en el debat de propostes polítiques, i que les Declaracions institucionals siguen debatudes en el Ple.

Castelló en Moviment lamenta la retirada a última hora i de forma precipitada de la Declaració Institucional presentada a iniciativa de la formació assembleària, i aprovada per consens de tots els grups en la Junta de Portaveus de 28 de març.

En paraules de la regidora Paz Beltran “és lamentable que després de tres mesos de treball per part del nostre grup, amb reunions amb tots els grups polítics, associacions i professionals, i d’aprovar-se en Junta de Portaveus el text proposat, siga retirat d’aquestes maneres. A parer nostre, senta un precedent nefast en la tramitació de les declaracions institucionals“.

Des de Castelló en Moviment lamenten el precedent que s’ha creat amb aquesta dinàmica poc rigorosa

L’agrupació assembleària considera que el treball ha estat fet correctament per la seua banda, compren que es demane obrir el debat a altres agents, però demana més seriositat a la resta de grups a l’hora de treballar les propostes. “Nosaltres no fem com altres grups un talla-i-pega per a mocions i declaracions, treballem les propostes, expliquem els continguts i negociem amb la resta de grups polítics, associacions i moviments socials. Demanem més seriositat a la resta, ja que hi havia temps de sobra per fer la seua feina” afirma Beltran.

Des de Castelló en Moviment lamenten el precedent que s’ha creat amb aquesta dinàmica poc rigorosa, de tombar a última hora el treball d’altres grups quan no s’han fet els deures. La resta de grups haurà de justificar les raons d’aquest canvi d’arguments. “No obstant això, aprofitem per reclamar, com ja vam fer en el seu moment, que les Declaracions, independentment que siguen aprovades per consens dels grups, puguen ser debatudes i votades en Ple, reflectint els debats i posicionaments dels grups polítics. Ens estalviaríem aquests espectacles” defensa Paz Beltran.

En aquest punt, Castelló en Moviment respecta escrupolosament les diferents posicions i reivindicacions de les associacions de familiars i de persones sordes, així com dels col·lectius professionals respecte de les propostes relatives a les escoles inclusives i la llengua de senyes. Reivindica que la seua proposta en cap moment ha estat considerada excloent d’altres possibilitats i propostes dels col·lectius, i seguirà treballant pels drets, la inclusió i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional. Finalment, des de Castelló en Moviment s’emfatitza el treball dedicat a l’elaboració d’aquesta proposta.

Així, a iniciativa de diverses persones sordes naix la proposta de portar a l’escola pública el bilingüisme en llengua de signes, com a experiència pilot a la nostra ciutat, seguint el model de bilingüisme que ja està funcionant en altres escoles de l’estat espanyol.

En primer lloc ens reunim en l’associació APESOCAS que ens trasllada el seu suport a la iniciativa, ja que durant molts anys han estat defensant la llengua de signes com a llengua facilitadora de la comunicació i que a edat primerenca millora el desenvolupament cognitiu i per tant l’adquisició de la llengua oral.
Ens reunim en famílies xiquetes sordes i amb autisme, les quals ens traslladen com la llengua de signes beneficia la comunicació també en altres diversitats funcionals en què hi ha dificultat comunicativa.

Així, a iniciativa de diverses persones sordes naix la proposta de portar a l’escola pública el bilingüisme en llengua de signes, com a experiència pilot a la nostra ciutat, seguint el model de bilingüisme que ja està funcionant en altres escoles de l’estat espanyol.

Ens reunim en el Servei Psicopedagògic de Castelló, que ens explica quin es el suport que tenen actualment en les aules les xiquetes i xiquets sords i ens comenten que actualment pràcticament tots porten implants coclears, i per tant no veuen la necessitat de la recuperació de la llengua de signes com a mitjà de comunicació.
Ens reunim en el Claustre de professors d’una escola pública de la nostra ciutat, tenint una bona acceptació per part de les mestres d’infantil. Que fins i tot van demanar tallers en llengua de signes a l’associació APESOCAS.

Visitem l’Escola cooperativa GAUDEM en Madrid, bilingüe en llengua de signes i en anglès. Ens expliquen el seu projecte educatiu inclusiu en el qual tota la comunitat educativa està implicada, i ens traslladen els beneficis de l’ensenyament de la llengua de signes a edats primerenques per a una bona evolució educativa i millora de l’adquisició de la llengua oral.

Ens reunim amb l’associació de pares i mares ASPAS de Castelló, que ens trasllada la seua discrepància amb el projecte de bilingüisme, defensant les seues reivindicacions i propostes, que en aquests punts són fermament partidàries dels implants coclears.

Finalment, traslladem als diferents grups polítics municipals aquest procés i informació recollida, juntament amb la nostra proposta de programa pilot a Castelló. Així mateix, fem arribar la proposta a la Conselleria d’Educació, rebent una bona resposta inicial, com així s’ha manifestat també públicament per part de portaveus de la mateixa.