Port Serrallo
  • Del Señor assenyala que un informe descartat del Ministeri de Foment recomanava l’accés sud per complementar-se amb el Corredor Mediterrani.

El portaveu de Castelló en Moviment, Xavi Del Señor, ha tingut accés al primer Estudi Informatiu del Nou Accés Ferroviari Sud al Port de Castelló del Ministeri de Foment, redactat l’any 2012, que avaluava diferents opcions per dissenyar la nova infraestructura ferroviària que connectarà el port de Castelló amb el corredor mediterrani.

En eixe informe, que contemplava tres opcions (Nord, Sud i Centre), l’opció amb millor valoració era l’Alternativa Sud, però un estudi posterior, també del Ministeri, optava per deixar fora de la comparativa l’opció Nord i canviava els criteris de puntuació. Com a conseqüència d’açò, l’opció millor valorada va passar a ser la Centre, una opció que per al portaveu municipalista, Xavi del Señor, “separa Castelló i Almassora, hipotecant el creixement i la connectivitat de l’àrea metropolitana de Castelló i aïlla encara més als barris del sud de la ciutat”.

Farà més complicada la connexió dels barris del sud amb el centre de la ciutat, augmentant la vulnerabilitat i les dificultats d’integració territorial i social d’aquests barris.

A més a més, el regidor de la formació assembleària afegeix que “farà més complicada la connexió dels barris del sud amb el centre de la ciutat, augmentant la vulnerabilitat i les dificultats d’integració territorial i social d’aquests barris”. Xavi Del Señor adverteix que “la nova aposta per la connexió Centre ve avalada per un nou informe després de modificar els criteris d’avaluació de les alternatives sense explicacions ni motius aparents per part del Ministeri”.

El regidor de Castelló en Moviment ha mostrat la seua sorpresa perquè “PortCastelló haja anunciat la redacció imminent del projecte constructiu assumint el mateix port els costos, ja que just ara estan en marxa un seguit d’estudis claus per al nostre territori com són el Pla d’Acció Territorial de l’Àrea Funcional de Castelló. A més, el govern central ha comunicat que implantarà la doble plataforma i el Ministeri ha començat els tràmits per estudiar noves alternatives al traçat de l’AVE”.

No es tracta de qüestionar la necessitat que el port tinga una connexió ferroviària adequada, sinó la conveniència que siga tal com s’està plantejant

Per tot això, del Señor considera que “optar de manera precipitada per l’accés Centre a través dels barris del sud de Castelló, mentre ens trobem en plena reconsideració no sols dels actuals traçats ferroviaris, sinó dels criteris de planificació supramunicipal de les nostres comarques, posa a Castelló davant el risc que l’opció que pretén desenvolupar PortCastelló naisca obsoleta, hipotecant de manera irreversible no sols la configuració del nostre territori, sinó també la mateixa capacitat competitiva del port”.

Per concloure, del Señor ha volgut deixar clar que “no es tracta de qüestionar la necessitat que el port tinga una connexió ferroviària adequada, sinó la conveniència que siga tal com s’està plantejant i el moment triat per PortCastelló per prendre aquesta decisió”.