Des de Guanyem Castelló estem desenvolupant el mètode de primàries obertes. A continuació presentem la proposta de la Comissió d’Organització per realitzar totes les esmenes que es consideren oportunes. Com a iniciativa ciutadana des de Guanyem funcionem gràcies a la participació de tots i totes nosaltres. Aquest canvi que volem ha d’estar arrelat en una nova forma de fer política radicalment democràtica, entenent-la com un servei públic sota el mandat de les persones. El mètode d’elecció de les persones que encapçalaran la candidatura serà obert, sense quotes, i oferint tothom la possibilitat de participar. Entre tots i totes segur que podem.

Enllaç a la proposta de primàries

El període d’esmenes ja està tancat.
Desde Guanyem Castelló estamos desarrollando el método de primarias abiertas. A continuación presentamos la propuesta de la Comisión de Organización para realizar todas las enmiendas que se consideren oportunas. Como iniciativa ciudadana desde Ganamos funcionamos gracias a la participación de todos y todas nosotros. Este cambio que queremos debe estar arraigado en <b>una nueva forma de hacer política radicalmente democrática, entendiéndola como un servicio público bajo el mandato de las personas</ b>. El método de elección de las personas que encabezarán la candidatura será abierto, sin cuotas, y ofreciendo todo el mundo la posibilidad de participar. Entre todos seguro que podemos.

Enllaç a la proposta de primàries  |  Esmenes a la proposta de primàries