Som Mobilitat
  • L’agrupació electoral ha lliurat una proposta en l’Ajuntament per renovar la flota de vehicles del consitori seguint criteris mediambientals.

Després d’aconseguir l’acord del ple perquè l’Ajuntament sols contracte electricitat provinent de fonts renovables, la formació municipalista ha presentat una nova proposta basada en la transició energètica.

El portaveu de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, assenyala que l’objectiu és encaminar-se cap a un parc de vehicles menys contaminants. «La proposta segueix les petjades d’altres Ajuntaments com el de Saragossa que ja han fet passos semblants» ha declarat. El grup assembleari considera que «amb un estudi previ dels vehicles a substituir de la flota municipal, podem planificar un pla plurianual perquè els pròxims vehicles funcionen amb energia provinent de fonts renovables». Per a aconseguir la proposició de la formació municipalista també contempla la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques amb bateries a edificis de titularitat municipal per a la seua càrrega.

«Una ciutat cuidadora implica respectar el medi ambient, implica un Ajuntament que impulse accions per a contribuir a una vida més sostenible» explica Xavi del Señor.

«Es tracta d’una mesura que pot servir per a demostrar la viabilitat d’aquests vehicles, fomentar l’eficiència energètica, i, l’ús d’energies renovables» ha indicat el regidor. Castelló en Moviment ha elaborat diferents propostes en aquest àmbit de treball. Segons expliquen tenen preparades més mesures basades en la transició energètica i la mobilitat sostenible. «Una ciutat cuidadora implica respectar el medi ambient, implica un Ajuntament que impulse accions per a contribuir a una vida més sostenible» explica Xavi del Señor. A més, han avançat que preparen més propostes per a promoure la mobilitat sostenible i la transició energètica entre la ciutadania, les quals avançaran ben aviat.

El transport de persones i mercaderies suposa un dels sectors estratègics per a avançar cap a un nou model energètic. De fet, suposa un 25% del consum d’energia mundial. «Podem superar la dependència del petroli ,hi ha alternatives fàcilment aplicables des de l’àmbit municipal. El transport públic, la bici, i el cotxe elèctric, ens poden servir per a arribar a un model de mobilitat menys contaminant, que millore l’aire que respirem» ha finalitzat el regidor.