Remunicipalitzar

La formació municipalista ha sol·licitat a l’equip de govern conéixer quin és el mecanisme de control que hi ha perquè les empreses privades de les contrates municipals complisquen amb les seues obligacions respecte al personal a contractar.

L’agrupació assembleària, Castelló en Moviment, ha preguntat aquesta setmana per la situació dels treballadors i les treballadores dels serveis municipals privatitzats. La regidora Anna Peñalver ha explicat que en els plecs dels contractes dels serveis municipals s’estableix el personal que ha de cobrir aquests serveis, «pel que volem saber quin és el mecanisme concret que està utilitzant l’Ajuntament per a controlar el seu compliment».

Ens trobaríem amb un frau a la ciutadania si aquestes entitats tingueren menys personal del marcat pels plecs del contracte, o bé, no compliren amb els convenis sectorials

Segons assenyala Peñalver, hi ha centenars de treballadors i treballadores municipals exercint en serveis privatitzats, el que comporta que l’Ajuntament haja de vetlar per la seua situació. Així, ha detallat que les empreses privades que gestionen serveis com la recollida de residus, la neteja de les instal·lacions municipals i les escoles, o el servei públic de bicicletes, tenen l’obligació de complir amb els seus compromisos contractuals. «Ens trobaríem amb un frau a la ciutadania si aquestes entitats tingueren menys personal del marcat pels plecs del contracte, o bé, no compliren amb els convenis sectorials» ha declarat la regidora assembleària.

Aquesta demanda s’inscriu en la campanya que Castelló en Moviment està portant endavant per millorar la qualitat dels serveis públics i les condicions de la seua plantilla. Així, Anna Peñalver valora que «la municipalització sovint és la millor alternativa per garantir una relació laboral digna del personal municipal, generar ocupació, i, millorar l’eficiència i la qualitat dels serveis públics».