Remunicipalitzar
  • Treballadores de l’empresa adjudicatària critiquen incompliments laborals i Castelló en moviment demanarà explicacions al govern local.

El 2 de juny la Junta de Govern de Castelló va atorgar la contractació de les animacions infantils d’estiu «Temps d’Esplai» i «Vine al Pinar» a l’empresa Cultural Actex SL, d’origen madrileny. Només un dia després d’haver-se completat estos programes, una part del personal que ha treballat en les activitats ha transmès a Castelló en moviment la vulneració dels drets laborals i incompliment d’acords.

«És inacceptable que empreses beneficiàries de contractes públics no siguen exemplars en matèria laboral. La setmana que ve demanarem explicacions en les comissions municipals a l’equip de govern per esbrinar què ha passat en la relació entre l’empresa i la seua plantilla», explica Iñaki Vallejo, regidor de Castelló en moviment.

Venim denunciant la necessitat de fer seguiment a l’execució dels contractes. No sols pel seu compliment, sinó també pel compliment dels requisits fiscals i laborals.

Cultural Actex SL és una empresa especialitzada en activitats extraescolars que, segon la pàgina web, té entre els seus principals clients a molts ajuntaments de la Comunitat de Madrid. Segons les xifres del diari Expansión, l’empresa va facturar al voltant d’un milió d’euros en 2016.

«El govern ha de ser més exigent en les clàusules de les licitacions per als serveis públics. No es poden atorgar els contractes només pel criteri del preu mínim, perquè afavoreix que siguen beneficiàries empreses grans i que, com en aquest cas, sembla que han basat la seua reducció de costos exprimint les condicions laborals de la seua plantilla», ha afegit Vallejo.

I no sols en les clàusules de les licitacions, Vallejo també recorda que «des de l’inici de la legislatura venim denunciant la necessitat de fer seguiment a l’execució dels contractes. No sols pel seu compliment, sinó també pel compliment dels requisits fiscals i laborals, com en aquest cas», afegeix el regidor de la formació assembleària.