Montoro 900
  • Al fil del debat del pròxim plenari sobre les inversions dels romanents de l’Ajuntament de Castelló, l’agrupació electoral carrega contra la llei Montoro per impedir que les noves inversions es destinen a mesures de rescat ciutadà i serveis públics.

· DOSSIER SOBRE LES NOSTRES PROPOSTES RESPECTE A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES ·

El pròxim ple de l’Ajuntament Castelló s’abordarà el destí dels romanents del pressupost municipal. Castelló en Moviment ha recordat que des de l’entrada en vigor de la la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, coneguda popularment com a Llei Montoro, “s’ha vist minvada la capacitat de maniobra i autonomia dels municipis, sotmetent-los als designis de les polítiques d’austeritat del govern del PP a Madrid”. Així, amb aquesta llei s’obliga als Ajuntaments a destinar els romanents a “inversions financerament sostenibles”, el que la formació ciutadana qualifica “d’obstacle per a la presa de decisions independents del consistori”.

El grup municipal recorda que els 8,7 milions de romanent del pressupost del 2015 s’han d’executar per aquest procediment, “el qual no permet incrementar despesa social o millorar els serveis públics” assenyala el regidor assembleari Xavi del Señor, per afegir seguidament, “a més, ens trobem amb una estructura organitzativa a l’Ajuntament que no facilita l’execució de nous projectes, una realitat que caldrà abordar al més aviat possible” en referència a les propostes que la formació assembleària estava negociant amb l’equip de govern i finalment no es porten endavant perquè els projectes no estan realitzats.

S’ha vist minvada la capacitat de maniobra i autonomia dels municipis, sotmetent-los als designis de les polítiques d’austeritat del govern del PP.

Cal recordar que Castelló en Moviment va proposar que es realitzaren els 14 projectes dels pressuposts participatius que varen quedar fora de l’assignació original, i adquirir 50 habitatges en usdefruit o lloguer per a ampliar el parc públic d’habitatge social. Ambdós propostes no s’han pogut incloure en les noves “inversions financerament sostenibles” ja que el personal de l’Ajuntament encara no tenia els projectes realitzats, però, tal com informa l’agrupació electoral “aconseguirem per altres vies, com la modificació de crèdit, que es puguen portar endavant”.