SER RIC ES MOLT BARA 2
  • Registrem sol·licitud perquè l’alcaldessa convoque un ple extraordinari sobre fiscalitat.
  • Proposem una pujada al Port, les grans propietats i la taxa als caixers de les entitats financeres.

La reforma de l’IBI és un dels punts que s’aborden en l’ordre del dia del ple de l’Ajuntament d’aquest dijous. Des del grup municipal Castelló en Moviment valorem “manifestament millorable la reforma en termes de progressivitat i justícia social”. Així, hem registrat una sol·licitud dirigida a l’alcaldessa Amparo Marco perquè convoque un Ple Extraordinari sobre la reforma fiscal municipal. La formació assembleària hema anunciat les reformes fiscals que proposem per fer una fiscalitat municipal més justa:

  • Una baixada de l’IBI per a usos residencials superior a la proposada pel govern, ja que amb la desaparició del gravamen especial del 4% derivat de la Llei d’estabilitat del Ministre Montoro, i la pujada mitjana anual del 8% del valor cadastral, pràcticament la quota de l’IBI queda congelada. La majoria de famílies no van a notar el canvi, i a més aquest no serà progressiu.
  • Augmentar el gravamen actual al Port de Castelló al màxim permès d’un 1,30%. Actualment té un IBI més baix que algunes activitats especials com el refinat de petroli o les empreses del gas.
  • Pujada especial de l’IBI al tipus màxim al 10% de valors cadastrals no residencials més alts. Aquesta pujada afectaria a grans propietaris, especialment grans superfícies comercials, indústries, i edificis d’oficines. Aquesta és una reforma aprovada recentment per l’Ajuntament de València, i existent a Saragossa des de 2013.
  • Pujada de la taxa per ús privatiu o aprofitament de la via pública que fan les entitats financeres amb els caixers automàtics. Es proposa un increment del 100%, ja que aquesta es manté constant des de 2009.

Segons explica el regidor Iñaki Vallejo l’aplicació d’estes mesures van encaminades a recaptar diners de les rendes més altes per destinar-lo a les polítiques públiques municipals. A més a més, “hi ha temps suficient per fer una reforma més profunda que faça l’IBI més progressiu per al 2016, i que paguen els que més tenen“.

Durant aquests dies Castelló en Moviment hem negociat amb la resta de grups polítics municipals la demanda d’aquest ple per debatre quin és el model fiscal de la ciutat. La formació assembleària proposem un nou calendari per a la tramitació de les ordenances fiscals, que incloga un període d’informació i debat obert, així com la convocatòria d’un Ple Extraordinari sobre fiscalitat abans de l’aprovació de pressuposts. El regidor Iñaki Vallejo ha declarat: “Lamentem la falta de voluntat per abordar de forma serena, oberta i i transparent una de les qüestions més important que un Ajuntament porta endavant. Apel·lem, però, al seny d’Amparo Marco perquè el convoque el més aviat possible”.

En aquests darrers dies el grup municipal de l’agrupació electoral hem estat reclamant que es consulte el seu criteri a l’hora de proposar un canvi de model de la fiscalitat municipal: “quina forma de governar és la que fa reformes express sense escoltar la resta de grups? La dels anys de majoria absoluta del PP. No ens ho esperàvem d’aquest nou Ajuntament, que recordem està en minoria” ha subratllat el regidor Vallejo.