Cartell Finançament

El proper 24 de maig tenim l’oportunitat històrica de guanyar Castelló. Només amb el teu esforç podrem fer una campanya guanyadora i sense deure res a cap entitat financera que pugue comprometre la nostra independència. Totes les persones poden afegir una peça del puzzle col·lectiu. Posa-hi la teua. Fes una donació per construir junts el Castelló del canvi.

El finançament col·lectiu – altrament conegut com a micromecenatge o crowdfunding – és un sistema d’aportacions econòmiques, individuals i de quantitat lliure, la suma dels quals fan possible finançar un projecte concret. Castelló en Moviment emprem el micromecenatge com a ferramenta basada en la confiança col·lectiva per destinar diners i donar suport als esforços iniciats per guanyar l’Ajuntament.El próximo 24 de mayo tenemos la oportunidad histórica de ganar Castelló. Solo con tu esfuerzo podremos hacer una campaña ganadora y sin deber nada a ninguna entidad financiera que pueda comprometer nuestra independencia. Todas las personas pueden añadir una pieza a este puzzle colectivo. Pon la tuya. Haz una donación para construir juntos el Castelló del cambio.

La financiación colectiva – también conocida como micromecenazgo o crowdfunding- es un sistema de aportaciones económicas, individuales y de cantidad libre, cuya suma hace posible financiar un proyecto concreto. Castelló en Moviment utiliza el micromecenazgo como una herramienta basada en la confianza colectiva para destinar dinero y dar apoyo a los esfuerzos inicados para ganar el Ayuntamiento.