MesDe3000Gracies

Més de 3.300 persones han donat suport a Castelló en Moviment per a presentar-nos a les eleccions municipals. Ja hem ens registrat com a agrupació electoral amb una forta dosi d’il·lusió i contagiades de l’anhel de canvi que es viu a Castelló. Per aconseguir-ho hem estat dues setmanes dia a dia per Castelló, repartits en diferents taules. A més per a gestionar les còpies dels DNI vam implementar una ferramenta informàtica dissenyada exclussivament per a aquesta finalitat. Ha estat un nou procés col·lectiu exitòs.

Hi ha qui dubtava de les nostres possibilitats. No s’adonen del moment històric en què vivim. Hi ha qui ens comentava que recollir 3.000 signatures i DNI per a constituir-nos en agrupació electoral era una bogeria. Desconeixien el pols del carrer. Som la resposta de la ciutadania a la situació d’emergència social en què ens trobem. Ara toca guanyar l’Ajuntament!Más de 3.300 personas han apoyado a Castelló en Movimiento para poder presentarnos a las elecciones municipales.Ya nos hemos registrado como agrupación electoral con una fuerte dosis de ilusión y contagiadas del anhelo de cambio. Además para gestionar las copias de los DNI implementamos una herramienta informática diseñada exclusivamente para este fin. Ha sido un nuevo proceso colectivo exitoso.

Hay quien dudaba de las posibilidades de Castelló en Moviment. No se dan cuenta del momento histórico en que vivimos. Hay quien nos comentaba que recoger 3.000 firmas y DNI para constituirnos en agrupación electoral era una locura. Desconocían el pulso de la calle.
Somos la respuesta de la ciudadanía a la situación de emergencia social en la que nos encontramos. ¡Ahora toca ganar el Ayuntamiento!