Javier Moliner Luis Rubio Consorcio De Bomberos Castellon Politica Ediima20151217 0763 4
  • Vallejo indica que el Reglament del Consorci data del 2002 i no s’ha adaptat al nou marc legal.

Al Ple de la Diputació d’aquest dimarts es debatrà una moció presentada per Castelló en Moviment demanant la modernització del Reglament del Consorci Provincial de Bombers, datat de 2002, per adaptar-lo als nous marcs legislatius que s’han anat generant en els darrers anys. Per a Castelló en moviment, la necessitat d’aquesta modernització es va fer explícita «quan el Pressupost del Consorci es va aprovar després que tots els sindicats donaren plantó al diputat delegat en la Mesa de Negociació. És evident que funcionament del Consorci necessita una repensada i una adaptació a les lleis que s’han anat produint des de 2002», considera Iñaki Vallejo, diputat de Castelló en Moviment a l’ens provincial.

A la moció, l’agrupació electoral demana que l’acord en la Mesa de Negociació amb les representacions sindicals siga necessari per aprovar el Pressupost, la derogació de la Disposició per la qual el President de forma individual pot nomenar al personal que no estiga cobert per funcionaris; així com el procés de redacció d’un nou reglament.

«El Consorci és un ens encara anquilosat d’un altre temps. Sense transparència, amb un poder concentrat en el President i el diputat delegat, sense la participació de tots els grups de la Diputació. La seua gestió, fomentant els bombers voluntaris i l’interinatge en lloc d’obrir places a oposició, afavoreix el clientelisme. És necessari que es modernitze per atendre a les exigència de transparència i d’igualtat d’oportunitats que exigeix la legislació», afegeix Vallejo.