Corruptopolis
  • La formació ciutadana afirma que es van eludir de forma deliberada durant 9 anys els controls preventius i el compliment de la Llei de Grans Ciutats. Així, es va permetre un sistema de funcionament basat en el tràfic d’influències, el nepotisme

Les nombroses alertes pel funcionament opac i irregular que feien els tècnics de l’Ajuntament van ser desateses de forma reiterada pels responsables polítics del PP”. Amb aquesta afirmació el regidor Iñaki Vallejo ha començat les seues declaracions per valorar la pròxima Comissió d’investigació de la Junta de festes.

Entre la documentació que estudien hi ha un grapat d’informes tècnics que evidencien “la debilitat dels controls preventius interns contra aquestes pràctiques irregulars. Els regidors i alcaldes de torn van obviar les seues funcions” ha declarat Vallejo en al·lusió als càrrecs del PP.

Més control ciutadà, més cultura democràtica, vol dir més prevenció de la corrupció.

L’agrupació ciutadana ha recordat que la corrupció política està relacionada de forma habitual en procediments de contractació pública, “i en el cas que ens ocupa hi ha massa exemples per sospitar”. Iñaki Vallejo es refereix als informes de l’Interventor que assenyalen que des del 2006 la Fundació de Festes operava de forma irregular en contravenir la Llei de Grans Ciutats, la qual obligava a convertir la Fundació en un Patronat.

Eludint aquesta llei, el PP va permetre el que en el món jurídic es coneix com una fugida del Dret administratiu. Així esquivaven els controls interns de l’Interventor i el compliment de la Llei de Grans Ciutats en matèria de contractació i subvencions” opina el regidor. Cal recordar que els pressupostos de la Fundació sempre ha superat el milió d’euros i es nodria, en la seua major part, dels fons públics de l’Ajuntament.

En el cas que ens ocupa hi ha massa exemples per sospitar.

Aquest “deixar fer” durant 9 anys ha confirmat la hipòtesi de l’agrupació ciutadana: la corrupció apareix on els controls ciutadans i administratius són més dèbils. “El nou Patronat ha d’aprendre aquesta lliçó: més control ciutadà, més cultura democràtica, vol dir més prevenció de la corrupció” valora Vallejo.