Declaracions Regidors
  • Castelló en Moviment, que creu necessària una millora en el Camí la Plana, critica les obres actuals per la seua afecció al medi natural i per considerar que el seu disseny impulsarà l’ús del camí com un vial més d’entrada a la ciutat i no com un camí agrícola tranquil d’accés preferent per a veïns i veïnes.

La formació assembleària, després de visitar les obres de millora del Camí la Plana, ha pogut comprovar com la major part de la séquia que voreja el camí quedarà entubada i coberta. Aquesta circumstància ja ha afectat de manera notable a la flora i fauna que encara vivia a la séquia abans de començar les obres. La remodelació del camí, que compta amb un pressupost de més de 5 milions d’euros va tindre en un principi el vist i plau de Castelló en Moviment perquè es preveia deixar al descobert la major part de la séquia i permetia compatibilitzar l’existència d’un camí per a vianants i ciclistes amb la vida aquàtica, però amb el projecte definitiu quasi tota la séquia estarà coberta i sols un xicotets trams quedaran a l’aire lliure.

Per al portaveu de la formació municipalista, Xavi del Señor, «la visita a les obres ha estat una gran decepció, ja que el que havia de ser la tònica general de l’obra, és a dir, respectar al màxim les condicions naturals de la séquia, ha passat a ser l’excepció» en clara referència al fet que sols uns pocs trams mantindran un aspecte mínimament natural permeten el desenvolupament de la vida aquàtica. Per a del Señor «estem davant una agressió irreversible al medi natural afectant a espècies protegides com la planta aquàtica Potamogeton coloratus Hornem».

A més a més, per a del Señor, «la secció del vial proposada per la regidoria d’urbanisme té un clar beneficiari: els cotxes. Rafa Simó aposta un cop més per facilitar el trànsit rodat amb vehicles a motor fins i tot en camins que haurien de tindre un ús més restringit. Amb aquesta obra, el Camí la Plana, tot i el seu caràcter rural, es reforçarà com a via ràpida d’entrada i eixida de Castelló, fet que ja provoca embussos en les hores punta a les rodones de Lledó a més de ser un dels camins més perillosos de la ciutat».