Declaracions Regidors
  • CsenM considera que l’actual proposta de traçat en trinxera perjudica la qualitat de vida dels residents dels grups perifèrics del sud de Castelló.

El port de Castelló projecta el nou accés ferroviari a la dàrsena sud, el qual pretén connectar la projectada estació intermodal i el corredor mediterrani. Aquest traçat, de vuit quilòmetres, afecta especialment als grups del sud de Castelló, ja que arrenca abans del túnel de l’estació de Castelló i transcorre a la vora de la CS-22 fins a la dàrsena sud del Port.

Actualment el projecte contempla una única via de doble ample i l’execució en trinxera en el tram més pròxim els grups perifèrics del sud de la capital de la Plana. Per a Castelló en Moviment aquesta «no és l’opció adequada perquè empitjorarà la qualitat de vida d’una població ja aïllada de la resta de la ciutat, augmentant la vulnerabilitat i les dificultats d’integració territorial d’aquests barris». Segons les declaracions del portaveu de l’agrupació electoral, Xavi del Señor, «l’opció que minimitza realment l’impacte social i territorial d’aquesta nova infraestructura és el soterrament total».

L’opció que minimitza realment l’impacte social i territorial d’aquesta nova infraestructura és el soterrament total.

Aquest projecte ja disposa de la declaració d’impacte ambiental, tràmit que va superar l’estudi informatiu. El muntant de l’obra s’estima en al voltant de 80 milions d’euros, segons va informar l’Agència Portuària. Del Señor també qüestiona el traçat escollit per realitzar l’accés ferroviari al port de Castelló, ja que «sols el soterrament total no separarà Castelló i Almassora, ni hipotecarà el creixement i la connectivitat de l’àrea metropolitana de Castelló i tampoc aïllarà els barris del sud de la ciutat», afirma el regidor.

El debat sobre aquesta nova infraestructura es produeix en el marc del període d’al·legacions al Pla General Estructural. Per al regidor «estem davant un repte històric per a la ciutat, en uns anys s’executaran un seguit d’infraestructures que ens transformaran urbanísticament. Hem d’aconseguir que les persones i el seu benestar estiguen al centre de tot», va assegurar del Señor.