Ser Ric Es Molt Barat
  • La formació assembleària prioritza rebaixar impostos a les classes populars, i augmentar a les rendes més altes, al marge de quins siguen els seus aliats polítics. Proposen aplicar mesures que ja estan en marxa en ciutats com València i Saragossa.

Els impostos i tributs municipals 2017 comencen a negociar-se ben aviat. L’anunci d’una reunió per al dilluns 11 d’Abril ha obert el debat al voltant d’una de les competències municipals que més han tensat la relació entre els socis del Pacte del Grau.

La formació ciutadana ha anunciat que la principal proposta que presentarà a la resta de grups polítics és la pujada del tipus impositiu de l’IBI a les propietats amb activitat econòmica (immobles no residencials) de major valor cadastral. En aquest sentit, apunten a un model de progressivitat en què com a molt el 10% d’immobles destinats a activitats comercials, industrials, d’oficina i altres, tinguen uns increments importants en la seua aportació als tributs locals.

La necessitat d’implementar un model just, solidari i sostenible, que permeta al mateix temps sostenir unes polítiques públiques al servei de la gent.

El grup municipalista ha emfatitzat de nou la seua voluntat per fer d’un nou marc fiscal “un instrument per acostar-nos a una major redistribució de la riquesa en favor de la majoria social, aplicant una mesura que ja ha estat adoptada a ciutats com Saragossa o València”. La formació assembleària ha recordat, segons paraules del seu regidor Iñaki Vallejo, que aposten per fer una revisió de la concepció i definició de les ordenances fiscals per basar-les en una profunda progressivitat. Des que al plenari d’Octubre van tombar la proposta del bipartit, Castelló en Moviment ha insistit per les xarxes socials i en diversos comunicats en “la necessitat d’implementar un model just, solidari i sostenible, que permeta al mateix temps sostenir unes polítiques públiques al servei de la gent, el que passa perquè aporte més qui més té”.

Per al grup assembleari l’objectiu és que “s’evite pujar un sol cèntim als col·lectius més desafavorits”, i alhora recaptar de qui més té per “aplicar polítiques en favor de la majoria social”. En aquest sentit els pròxims dies sol·licitaran un informe als tècnics municipals per tal de valorar en quins casos està justificada una pujada d’impostos a les propietats més grans. “No volem un augment recaptatori perquè si, volem que les grans indústries, les grans superfícies comercials i les grans oficines i despatxos, contribuïsquen d’una forma proporcional a les arques públiques que fan funcionar la ciutat” ha declarat el Vallejo.