Remunicipalitzar
  • L’esborrany dels PGE contempla una disposició que bloqueja la incorporació dels treballadors de les empreses privades que gestionen serveis públics com a empleats dels consistoris municipals.

«Es tracta d’un atac del govern central per a impedir que els municipis recuperem els serveis públics privatitzats». Amb aquestes paraules la regidora de Castelló en Moviment, Anna Peñalver, ha definit la Disposició addicional 27 dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), titulada «Limitacions a la incorporació de personal laboral al sector públic».

L’aprovació dels PGE amb aquesta Disposició suposarà que les administracions no puguen incorporar com a empleats públics al personal «dels contractistes de concessions d’obres o de serveis públics (…) quan els contractes s’extingisquen pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s’adopta el segrest o intervenció del servei». Un element que preocupa la formació assembleària, «ja que posa traves a què es puguen desenvolupar algunes mesures de l’Acord del Grau», indica Peñalver.

L’Acord de Grau són un conjunt de mesures polítiques consensuades entre el PSOE, Compromís i Castelló en Moviment, per a possibilitar un govern municipal alternatiu al PP. En aquest pacte es contempla la remunicipalització de serveis privatitzats, una mesura que ha de desplegar-se durant la legislatura en curs. Aquesta és una de les prioritats en l’agenda de Castelló en Moviment, però, reconeixen que es troben amb «els passos tímids, si no pur desinterés» dels altres socis de l’Acord del Grau. Ara, i en cas que el PGE s’aproven, les dificultats creixeran, «motiu suficient per a avançar en aquest àmbit, i perquè el PSOE de Castelló pressione als seus companys del Congrés en contra de l’aprovació dels PGE» assenyala Peñalver.

La regidora municipalista considera que «el PP vol convertir en intocables les privatitzacions, i, evitar que des dels Ajuntaments revertim aquelles que són de la nostra competència». Tal com ha explicat Peñalver, el més comú en els processos de remunicipalització és la integració dels treballadors dels serveis privatitzats en l’Administració com indefinits no fixos, i, posteriorment amb el corresponent procediments d’ingrés, la incorporació definitiva. Aquesta Disposició elimina aquesta possibilitat.