Declaracions Regidors
  • La formació assembleària alerta de les dades de qualitat de l’aire dels mesuradors ubicats al Grau i a Castelló.
  • La regidora Beltran denuncia que s’han produït alts nivells de benzè.

Des de Castelló en Moviment han alertat que les dades de qualitat de l’aire dels mesuradors ubicats en la comarca de la Plana demostren alts nivells de partícules contaminants, tal com ha publicat la Plataforma No a la Contaminació. La regidora Paz Beltran ha declarat que «les dades del 7 d’agost són preocupants, tant en el mesurador del Patronat d’esports com en el del Grau de Castelló s’han produït nivells de benzé molt alts».

Des del passat juny l’agrupació electoral espera que la Mesa de la Qualitat de l’aire anunciada per l’alcaldessa de Castelló es convoque amb la participació de les entitats del Grau, la Plataforma Frenem la contaminació i els grups polítics amb representació a l’Ajuntament. La regidora Beltran alerta que «no podem actuar sols quan la contaminació és tan forta que l’olor es fa tan insuportable per la ciutadania que fins i tot crida a emergències per saber que està passant. Si volem que la Mesa funcione s’hauria de convocar i posar sobre la taula mesures eficients i proporcionals a la gravetat del problema».

No podem actuar sols quan la contaminació és tan forta que l’olor es fa tan insuportable per la ciutadania que fins i tot crida a emergències per saber que està passant.

La formació assembleària considera que «cal millorar el coneixement i conscienciar sobre el repte d’aconseguir un aire més net i saludable. Episodis com el del 7 d’agost no podem considerar-los normals».

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i nombrosos estudis científics evidencien la relació directa entre una mala qualitat de l’aire i un elevat nombre de malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i el càncer.

«Els interessos d’unes poques multinacionals no poden estar per sobre de la qualitat de l’aire que respirem. El dret a la salut és un dret fonamental i ha de prevaldre» ha indicat Beltran.