Feature Asamblea 9

cartell assemblea 9

Guanyem Castelló celebrarà el proper divendres 20 de febrer a les 19 h en la Casa de la Cultura de Castelló (Carrer Antonio Maura, 4) la seua 9a assemblea ciutadana. A 94 dies per a les eleccions, Guanyem Castelló continua aprofundint en un dels majors processos de participació ciutadana política en la nostra ciutat.

La 9a assemblea de Guanyem haurà de decidir quina serà la seua política lingüística, quin serà el marc polític sobre el qual s’alçaran les nostres propostes programàtiques i s’escollirà al comité electoral que haurà de vetllar pel desenvolupament democràtic de les primàries per a escollir la llista de la candidatura.cartell assemblea 9

Guanyem Castelló celebrará el próximo viernes 20 de febrero a las 19h en la Casa de la Cultura de Castellón (Calle Antonio Maura, 4) su 9ª asamblea ciudadana. A 94 días para las elecciones, Guanyem Castelló continúa profundizando en uno de los mayores procesos de participación ciudadana política en nuestra ciudad.

La 9ª asamblea de Guanyem deberá decidir cuál será su política lingüística, cuál será el marco político sobre el que se levantarán nuestras propuestas programáticas, y se escogerá al comité electoral que deberá velar por el desarrollo democrático de las primarias para escoger la lista de la candidatura.