Jornada Hort Del Juan – 19068 Copia

El Banc de Terres, que ha de facilitar l’accés a la terra de cultiu a diversos col·lectius, s’haurà d’integrar en un pla més ampli i transversal que incloga formació, foment de l’autoocupació i el cooperativisme, venda directa de productes i protecció del patrimoni ambiental. La mesura, s’integraria al mateix temps en la futura Anella Verda projectada per a la ciutat.

Xavi del Señor ha lliurat a a la Regidoria de Sostenibilitat ambiental, Agricultura i Salut Pública un document on es detalla la proposta de Banc de Terres Municipal. Es tracta d’una proposta integral que, en compliment de diversos acords recollits al pacte de Govern, promoga la posada en marxa d’explotacions agrícoles amb criteris ecològics, per part tant de llauradors i llauradores en actiu, com de persones que volen incorporar-se a aquesta activitat, i que no tenen accés a terrenys agrícoles.

Tal i com explica Xavi del Señor, “la proposta que hem presentat, contempla un sistema de mediació municipal entre propietaris i propietàries i persones interessades en les terres, així com mesures d’incentiu fiscal per a posar en actiu les terres en desús. L’Ajuntament garantirà la creació d’un cens de terrenys i l’elaboració de contractes entre particulars”.

Aquest Banc de Terres haurà d’integrar-se al seu temps en polítiques més amples de foment de l’ocupació, formació, i protecció del patrimoni mediambiental. D’aquesta manera, “la intenció és que l’accés a terres per part de llauradors i llauradores, junt a polítiques de formació en agroecología i cooperativisme, així com la promoció de cadenes directes de comercialització, actuen com a dinamitzadores de l’activitat agrícola local. Aquest increment d’activitat pot consolidar i crear nous llocs de treball en un sector sostenible, al temps que actua com a element protector del patrimoni natural de Castelló”.

En aquest sentit, Castelló en Moviment aposta perquè el Banc de Terres siga una de les primeres mesures polítiques per tal de crear les condicions per a la promoció de l’Anella Verda de Castelló. “L’anella Verda és un projecte ambiciós per al que caldrà començar des de ja mateix a fer passes. Considerem que la promoció d’un Banc de Terres, que pose en actiu les terres en desús, i promogué activitats econòmiques sostenibles, és un bon començament”, afirma Xavi del Señor.