Port Serrallo
  • Proposen nous mesuradors d’aire i panells informatius dins de Castelló. Assenyalen el complex petroquímic com el principal nucli contaminant.

La formació municipalista vol posar les cartes cap amunt pel que fa a la contaminació de Castelló. El seu portaveu, Xavi del Señor, ha explicat que el seu grup polític pretén aconseguir «que siguem conscients, amb dades clares, de la qualitat de l’aire que respirem». La proposta dels assemblearis demana la col·locació de noves estacions mesuradores de la qualitat de l’aire i de panells informatius en diferents ubicacions de la ciutat.

En concret, Castelló en Moviment sol·licita que aquestes estacions s’instal·len en ubicacions més properes als focus de contaminació, per a obtindre dades més fiables sobre l’impacte que té aquesta contaminació sobre la ciutadania. Per exemple, entre els espais sensibles que proposen està el col·legi de la Marina, el casc urbà del Grau, així com els barris de l’oest i el sud de la ciutat. Del Señor indica que «es tracta de les zones més afectades per la contaminació provinent del Serrallo com a conseqüència dels vents predominants al nostre territori».

«Les medicions actuals demostren que respirem elements que afecten directament la salut de les persones, tal com reconeix la OMS» valora Del Señor.

Diverses propostes vinculades amb l’ecologia han fet de l’agrupació electoral un dels grups més actius en aquest àmbit. De fet, els municipalistes consideren que es deuria posar major accent sobre els principals nuclis de contaminació de Castelló. «A la Plana tenim el principal focus de de benzè de tot l’estat, just al Serrallo» assenyala Del Señor. Tot i això, no existeix una mediació d’aquesta substància, ja que les dades que ofereixen les estacions mesuradores, com la del Patronat d’Esports, no contemplen totes les partícules contaminants.

Pel que fa als Panells informatius sobre contaminació es tracta d’una proposta basada en la sensibilització mediambiental «per a prendre consciència i guanyar en coneixements sobre l’ambient contaminant en què vivim» ha declarat Del Señor. Així, els indicadors de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) és una altra de les fonts en què s’amapara Del Señor. «Les medicions actuals demostren que respirem elements que afecten directament la salut de les persones, tal com reconeix la OMS» valora Del Señor.