Cartell Debat Urbanisme Raval Maestria
  • L’associació de veïns i veïnes del raval universitari reclama serveis públics com un casal jove o una biblioteca, mentre hi ha 9 locals de propietat pública buits al barri.

Castelló en moviment presentarà al ple del dijous 21 de març una moció, a la que s’ha adherit tots els grups, on reclama negociar amb l’EVHA (Entitat Valenciana d’Habitatge i sòl) la cessió, lloguer o compra per part de l’ajuntament d’algun dels 9 locals que té en possessió al barri del raval universitari i iniciar un procés participatiu per tal de determinar col·lectivament l’ús que se li puga donar al local.

«El raval necessita espais per ús social, com ha traslladat als grups polítics l’associació veïnal. Ens han informat que al barri hi ha locals de propietat pública buits, el més lògic és que siguen aquests locals els que puguen donar resposta a les seues demandes, el raval és un barri jove amb necessitats socials» declara la portaveu adjunta de la formació assembleària, Anna Peñalver.

La moció insta al govern municipal a tractar d’aconseguir la gestió d’aquests locals i a iniciar un procés col·laboratiu, com per exemple Grau Xarxa Oberta, on siguen els veïns qui comuniquen quines són les seues prioritats dins de les necessitats que tenen al barri.

«Algunes de les necessitats específiques en matèria de dotacions públiques que tenen, són per exemple una biblioteca, un centre juvenil, un centre per a persones majors o un centre polifuncional, com ens han fet arribar» ha valorat Peñalver.