Pleno Ayuntamiento Castellón 20III14 40
  • A Castelló continuen existint desnonaments i situacions de risc que fan imprescindible la necessitat d’abordar aquesta problemàtica. Quan fracassa la negociació bancària no existeixen habitatges per al reallotjament.

Els municipalistes recorden que el Punt 10.1 del Pacte del Grau parla de Castelló com ciutat lliure de desnonaments: «S’obrirà una mesa de negociació per acordar amb el Ministeri de Justícia per tal que qualsevol avís de desnonament siga comunicat a l´Ajuntament i passe per la mesa on participarà la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca». L’objectiu de la comissió municipal contra els desnonaments era proporcionar informació, assessorament i gestionar un reallotjament digne.

En aquesta legislatura hem tingut coneixement de 6 processos de desnonament amb data de llançament.

El grup municipalista diu que amb l’assessorament preventiu es podrà actuar en les fases inicials del procés, amb l’objectiu de no arribar al terrible desenllaç que suposa el desnonament. “En aquesta legislatura hem tingut coneixement de 6 processos de desnonament amb data de llançament. El sisè procés de desnonament del qual tenim coneixement, és dura a terme el dia 28 de novembre, en una setmana” Fa més de set mesos que vàrem derivar a la família a l’Oficina d’habitatge. Tant la regidora d’habitatge, com el regidor de Benestar Social, estan informats per l’Oficina d’habitatge. La realitat es que a data de hui no tenen cap habitatge de reallotjament” han informat els municipalistes.

La realitat es que a data de hui no tenen cap habitatge de reallotjament.

En paraules de la regidora Beltrán «no s´ha creat cap comissió municipal contra els desnonaments que gestione un reallotjament digne quan fracassen les negociacions en les entitats bancàries. Els reallotjaments s´estan produint “in extremis” amb tot el patiment que açò suposa per a les famílies, i en la majoria dels casos que coneixem amb la gestió o pressió de la PAH i nostra.»