Durant els darrers mesos, s’han realitzat a la ciutat de Castelló una sèrie d’assemblees conformades per ciutadans que volem canviar la forma de fer política municipal i, amb la finalitat de dur a terme una iniciativa ciutadana de govern per a les pròximes eleccions municipals.

Aquestes assemblees han consensuat un manifest, que es pot llegir a la web, per demanar el suport a aquesta iniciativa ciutadana per guanyar Castelló.

Des del passat 27 de desembre hem començat la campanya de recollida de signatures per donar suport al projecte.Durante los últimos meses, se han realizado en la ciudad de Castellón una serie de asambleas conformadas por ciudadanos que queremos cambiar la forma de hacer política municipal y, con el fin de llevar a cabo una iniciativa ciudadana de gobierno para las próximas elecciones municipales.

Estas asambleas han consensuado un manifiesto, que se puede leer en la web, para pedir el apoyo a esta iniciativa ciudadana para ganar Castellón.

El próximo día 27 de diciembre empieza la campaña de recogida de firmas para apoyar el proyecto.