Infografia Assemblea 9

Guanyem Castelló va celebrar el passat divendres la seua 9a assemblea ciutadana on es va acordar posposar la recerca d’un nou nom per a la candidatura municipal. A més, es va acordar que la política lingüística de la candidatura serà multilingüe per a buscar la implicació de la ciutadania nouvinguda a Castelló, es va acordar el mètode democràtic per a desenvolupar el programa electoral (que haurà d’estar enllestit a finals de març), i es van escollir les 5 persones que formaran la comissió electoral de les primàries.

La candidatura municipal afrontarà en març un mes clau, amb el procés de primàries i el desenvolupament del programa. La 9a assemblea de Guanyem va nomenar a les 5 persones que vetllaran per la democràcia i transparència del procés de primàries des de la comissió electoral; i va acordar que el cap de setmana del 21 i 22 de març es celebraran unes jornades programàtiques obertes a la ciutadania on s’acordarà el programa electoral.

Poques hores abans de la 9a assemblea de Guanyem Castelló, el Ministeri d’Interior va inscriure Guanyem Barcelona en el registre de partits polítics, atenent així la denúncia d’apropiació indeguda de l’agrupació d’Ada Colau cap a qui havia registrat la marca amb fins lucratius. Al saber-ho, l’assemblea de Guanyem Castelló va decidir posposar el procés de canvi de nom i consultar l’àrea jurídica de Guanyem Barcelona per a saber en quina situació jurídica es troba la marca Guanyem en la resta de l’estat.

A banda de la nomenclatura, el programa i la comissió electora; la 9a assemblea de Guanyem Castelló va acordar adoptar una política multilingüe que difongui també en àrab, romanès o xinés per a intentar implicar als nouvinguts a la ciutat, tot i que donant prioritat al valencià.infografia assemblea 9

Guanyem Castelló celebró el pasado viernes su 9ª asamblea ciudadana donde se acordó posponer la búsqueda de un nuevo nombre para la candidatura municipal. Además, se acordó que la política lingüística de la candidatura será multilingüe para buscar la implicación de la ciudadanía recién llegada a Castellón, se acordó el método democrático para desarrollar el programa electoral (que deberá estar listo a finales de marzo) y se escogieron a las 5 personas que formarán la comisión electoral de las primarias.

La candidatura municipal afrontará en marzo un mes clave, con el proceso de primarias y el desarrollo del programa. La 9ª asamblea de Guanyem nombró a las 5 personas que velarán por la democracia y la transparencia del proceso de primarias desde la comisión electora, y acordó que el fin de semana del 21 y 22 de marzo se celebrarán unas jornadas programáticas abiertas a la ciudadanía donde se acordará el programa electoral.

Pocas horas antes de la 9ª asamblea de Guanyem Castelló, el Ministerio de Interior inscribió Guanyem Barcelona en el registro de partidos políticos, atendiendo así la denuncia de apropiación idebida de la agrupación de Ada Colau hacia quien la había registrado con fines lucrativos. Al saber, la asamblea de Guanyem Castelló decidió posponer el cambio de nombre y consultar al área jurídica de Guanyem Barcelona para saber en qué situación jurídica se encuentra la marca Guanyem en la resta del estado.

Además de la nomenclatura, el programa y la comisión electoral; la 9ª asamblea de Guanyem Castelló acordó adoptar una política multilingüe que difunda también en árabe, rumano o chino para intentar para intentar implicar a los recién llegados a la ciudad, aunque siempre dando prioridad al valenciano.