Carta Municipalista Banner
  • La formació ciutadana ha proposat una esmena a una Declaració dels populars per reivindicar major descentralització, més autonomia municipal i un finançament just de les entitats locals.

El PP ha presentat a l’Ajuntament de Castelló una Declaració Institucional sobre el finançament just dels Ajuntaments. Tal com marca el reglament del consistori municipal, aquest tipus de proposta ha de tindre el consens de tots els grups polítics perquè s’aprove. Castelló en Moviment ha aprofitat l’avinentesa per a sumar-hi majors reivindicacions municipalistes.

Segons la valoració que ha realitzat el portaveu de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, «aquesta declaració del PP resultava insuficient per a millorar el finançament dels municipis, ja que no té en compte totes les reformes legislatives dels últims anys, les quals han restat autonomia a les entitats locals».

A les reformes legislatives recents, des de Castelló en Moviment, assenyalen que «hem de sumar el fet que l’actual participació dels municipis en els ingressos de l’estat i de les comunitats autònomes es troba molt per sota de la mitjana europea». A més a més, el regidor ha recordat que el PP i el PSOE estan negociant un seguit de tractats internacionals «que també contribuiran a erosionar encara més l’autonomia democràtica municipal», en referència al TTIP, el CETA o el TISA. Aquests han estat alguns dels arguments que els municipalistes han esgrimit per defendre les seues aportacions a la Declaració dels populars.

Per al portaveu de l’agrupació electoral, Xavi del Señor, el finançament just i l’autonomia dels Ajuntaments ha de contemplar una major descentralització de les competències, el que segons el regidor comporta «eliminar les diputacions, una reforma del sistema de finançament territorial de l’Estat, la derogació de les diverses lleis que han reduït els marges de maniobra dels municipis, i, el compromís de no signar cap acord internacional que minve encara més l’autonomia municipal».