Declaracions Regidors
  • La formació assembleària se suma a la petició del sindicat CCOO per fer una auditoria d’aquest ens públic.
  • El diputat Vallejo recorda que segons consta en la Relació de Llocs de Treball el personal s’ha reduït de 309 efectius el 2009 fins a 245 en el 2018.

“Des de 2015 reclamem millores en el Consorci Provincial de Bombers. Més transparència i més personal professional. Lamentem que el diputat Rubio i el president Moliner continuen sent un paradigma d’opacitat institucional i tampoc revertisquen la sangria en la reducció d’efectius professionals destinats a les emergències” indica el diputat de Castelló en Moviment, Iñaki Vallejo.

Castelló en Moviment s’ha sumat a la proposta del sindicat CCOO per fer una auditoria externa i independent sobre el Consorci Provincial de Bombers. El diputat Vallejo ha explicat que “en la última Mesa de negociació va quedar palès la necessitat de conèixer en profunditat el funcionament del Consorci de Bombers. Com gestionen els recursos públics i els detalls de l’estructura organitzativa. Com venim denunciat segueixen sense respondre les demandes d’informació i tampoc lliuren la documentació”.

Vallejo ha mostrat una especial preocupació perquè “el Consorci segueix incomplint la llei pel que fa a tindre un Portal de Transparència i a publicar la Memòria anual d’activitats, tal com si fan els Consorcis de València i d’Alacant. Més motius per fer aquesta auditoria”.

A més a més, la formació assembleària ha assenyalat que la Relació de Llocs de Treball (RPT) del Consorci està minvant de forma alarmant en el servei públic provincial encarregat d’intervindre en emergències i salvaments. “El 2010 en la RPT hi havia 309 treballadors i treballadores, mentre el 2018 s’ha reduït fins els 245. A més, els sindicats denuncien que realment el Consorci té operatius 190 treballadors i treballadores, pel que hi ha 50 sense cobrir tot i que estan pressupostats”. Per a Castelló en Moviment es tracta “d’un exemple de retallades en un servei públic essencial. Unes retallades que caldria revertir obrint nous processos d’oposició per contractar més bombers professionals”.