Joan Turu. PAH.
  • Demanen que l’Ajuntament actue per informar i defensar els drets de les famílies que han vist com els bancs traspassen les hipoteques a fons d’inversió. Proposen que l’Oficina d’Habitatge informe els consumidors sobre les novetats relatives a les hipoteques titulitzades.

L’agrupació municipalista ha registrat aquest matí una moció al Ple on demana al govern municipal que pose en marxa una campanya d’informació pública sobre les hipoteques titulitzades, i com aquestes poden afectar a les famílies amb problemes per pagar les hipoteques. A més, al text de la moció es demana que l’Ajuntament faça arribar una petició a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a les entitats financeres que operen a la ciutat, per tal que les famílies hipotecades puguen saber de forma ràpida si la seua hipoteca ha estat subjecta a pràctiques de titulització.

Hi ha hagut sentències judicials que han anul·lat l’execució hipotecaria de famílies que tenien titulitzada la seua hipoteca.

El regidor Iñaki Vallejo explica que la pràctica de titulització ha contribuït a l’actual crisi financera, ja que ha permés l’especulació i la distribució irreal del risc financer, ja que “els bancs venien a fons d’inversió les hipoteques firmades, i amb el cobrament tornaven a concedir més hipoteques. Açò ha provocat una estafa piramidal mitjançant la qual el banc ven la hipoteca a fons d’inversió que la titulitzen i la venen en forma de bons, fent més gran la dinàmica d’inversió fictícia i especuladora, com hem vist més tard“.

Recentment, tal com informen al text de la moció des de Castelló en Moviment, hi ha hagut sentències judicials que han anul·lat l’execució hipotecaria de famílies que tenien titulitzada la seua hipoteca, ja que el banc manté formalment la titularitat del préstec, però deixa de ser creditor, ja que ha venut els drets a un fons d’inversió sense capacitat per reclamar els seus drets de cobrament a les famílies hipotecades. “Fins al moment, hi ha tres sentències que han anul·lat l’execució hipotecaria donat que el préstec havia estat titulitzat per l’entitat financera, perdent els drets a executar el contracte hipotecar. Açò ha obert un precedent en matèria de drets a la habitatge i drets dels consumidors de productes financers, tan maltractats en aquest país els últims anys“. La moció proposada per Castelló en Moviment, pretén millorar els drets i garanties de les famílies hipotecades, especialment pel que fa a la possibilitat de no patir una execució hipotecaria quan el banc ha venut a tercers el seu contracte hipotecari.