Sóc Anna Peñalver Bermudo, regidora a l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Des de molt jove he participat en diferents col·lectius socials de la ciutat, molts dels quals tenen el seu punt de trobada al Casal Popular de Castelló.

Vaig estudiar Ciències Polítiques perquè volia entendre un poquet millor com funcionava tot això, però el meu concepte de política va molt més enllà de les institucions formals. Per a mi, la política és com ens organitzem entre tots i totes per a gestionar allò que ens és comú.

Per això he apostat per Castelló en Moviment, un espai de confluència de persones amb sensibilitats polítiques i socials diverses però amb un objectiu compartit: posar al centre de la vida en comú el benestar de les persones. I això passa per teixir noves xarxes de suport mutu i solidaritat, deixar de delegar les nostres responsabilitats cada quatre anys i recuperar el control de les decisions públiques que afecten les nostres vides.

DECLARACIÓ DE BÉNS, ACTIVITATS i REVOCABILITAT

Anna Peñalver Bermudo, presenta amb motiu de la presa de
possessió els béns, activitats i la carta de revocabilitat:

DECLARACIÓ DE BÉNS

pdf-icon

DECLARACIÓ D’ACTIVITATS

pdf-icon

CARTA DE REVOCABILITAT

pdf-icon

SALARI REGIDORA

Regidor no portaveu, dedicació mínima 20%. Quantitats en brut.

RETRIBUCIÓ MES RETRIBUCIÓ ANY
1.175,55 euros (12 pagues) 14.118,44 euros

ANUNCI AL BOP AJUNTAMENT

pdf-icon