PROGRAMA COL·LABORATIU

L’elaboració del programa electoral va estar oberta a tota la ciutadania. Per tal que tots els habitants de Castelló pugueren expressar les seues necessitats i demandes, i, amb eixa finalitat, vam dissenyar aquest web, que ens permetia, també, avaluar les propostes amb major consens. Les iniciatives amb més recolzament ciutadà van ser la base del nostre programa electoral.
La web està a https://programa.castelloenmoviment.org/