REGIDORIES

A l’Ajuntament tenim 4 regidores, i a la Diputació un portaveu. Per posar ferramentes virtuals de transparència hem creat una web des de la que es pot accedir a la seua agenda, així com als seus béns, rendiments, carta de revocabilitat, etc.  Es tracta de facilitat l’accés de la ciutadania als càrrecs electes de Castelló en Moviment, tindre les parets de cristall.

La web està a https://castelloenmoviment.org/regidories/